Proizvodi

Promocije

Kvalitet

Blog

O nama

Lojaliti program

Kontakt

Lojaliti program

Postanite deo našeg Lojaliti programa i uživajte u brojnim pogodnostima!

Akcije i popusti važe samo za članove Lojaliti programa. Registrujte se na vreme.

Prijavite se

30 godina tradicije i kvaliteta

U proizvodnji Strong Nature® proizvoda koriste se isključivo sirovine najvišeg kvaliteta renomiranih svetskih proizvođača. U sastav finalnog Strong Nature® proizvoda ulaze sirovine odobrene od strane EFSA-e sa odobrenim zdravstvenim tvrdnjama. Vrši se kontrola sadržaja aktivnih principa sirovina, gde na osnovu dobijenih rezultata formiramo evaluaciju i ocenu dobavljača i ujedno osiguravamo održanje kvaliteta gotovog proizvoda.

 

Strong Nature® proizvodi su upakovani u ambalažu visokoocenjenih dobavljača koja osigurava očuvanje kvaliteta proizvoda tokom celog roka trajanja.


Obezbeđenje kvaliteta proizvoda pre izlaska na tržište i svaki segment proizvodnje kontroliše stručni tim sa višedecenijskim iskustvom.


Za svaku proizvodnu seriju gotovog proizvoda akreditovane laboratorije, ispituju se parametri zdravstvene ispravnosti svih ulaznih sirovina, repromaterijala i finalnog proizvoda.

 


 

ISO 9001

Međunarodno priznat dokaz menadžmenta kvalitetom koji izdaje sertifikaciono telo. Sistem procedura i radnih uputstava za pripremanje, proizvodnju, skladištenje, čuvanje, transport i prodaju.

 

HACCP sistem

HACCP principi obezbeđuju praćenje i kontrolu kritičnih tačaka proizvodnog procesa, bezbednost poluproizvoda putem metal detekcije, kvalitet i zdravstvenu ispravnost svih ulaznih sirovina, repromaterijale i gotovog proizvoda.

GMP

Primena sistema dobre proizvođačke prakse (Good manufacturing practice). Obezbeđuje usaglašenost sa važećim zahtevima u pogledu bezbednosti, kvaliteta i efikasnosti finalnog proizvoda.

 

 

Kontinuirano održavanje i unapređivanje kvaliteta

Implementacijom dobre proizvođačke prakse (GMP), HACCP sistema i ISO standarda, garantujemo apsolutnu sigurnost i delotvornost svakog Strong Nature® proizvoda, dok je najmerodavniji dokaz kvaliteta naša sveprisutnost na tržištu više od 3 decenije i poslovanje na 18 tržišta širom sveta. 

 

- Više o ISO sertifikatu pročitajte ovde.

- Više o HACCP sistemu pročitajte ovde

- Više o GMP sistemu pročitajte ovde